درباره ما

پرویز عسکری

استاد پرویز عسکری کیست؟

  • نویسنده کتاب «سلطان کسب‌وکار، مشتری»
  • نویسنده کتاب الکترونیک «چگونه راه‌اندازی کسب‌وکار الکترونیک»
  • نوینسده مقالات متعدد در زمینه کسب‌وکار اینترنتی

 

دوره رایگان آموزش بیزینس پلن
نام و ایمیل خود را وارد کنید، روزی یک درس برای شما ارسال می‌شود و شما می توانید ویدئوها را در ایمیل خود دریافت کنید.
اطلاعات شما نزد ما امانت است و در اختیار شرکت‌ها یا سازمان‌های تبلیغاتی قرار نمی‌گیرد.