با سلام پرویز عسکری نایینی هستم ، مدرس و مشاور کسب وکار با ارئه رویکردهای نوین روز دنیا خوشحال میشوم بتوند به عزیزانی که به مشاور احتیاج دارند کمک کنم

مقاله34
نوامبر, 2018ژانویه, 2018می, 2017 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده